mension

FISCAL

Aquesta secció està formada per professionals especialitzats i amb els seus coneixements permanentment actualitzats, disposats a oferir-los tota la seva col·laboració i recolzament en qualsevol de les següents matèries:

  • Alta d'empreses (persones físiques, societats civils i mercantils, cooperatives, fundacions, etc.)
  • Elaboració de comptabilitats.
  • Càlcul i gestions d'impostos (IVA, IRPF, impostos sobre societats).
  • Declaracions d'operacions intracomunitàries.
  • Intrastat.
  • Emplenament de qualsevol tipus d'obligació fiscal.
  • Assessorament tributari.
  • Planificació fiscal.
  • Inspeccions fiscals.