mension

JURÍDIC - LEGAL

Qualsevol persona o empresa necessita els serveis d'assessorament jurídic o legal en alguns moments. En aquest cas necessita comptar amb professionals de tota confiança que, analitzant les qüestions i posant-se a la pell del client, es preocupen i fan el necessari per a què vostè estigui tranquil.

Defensar els seus interessos davant de qualsevol circumstància no és només la nostra obligació, sinó també la nostra vocació com Advocats. I aquesta funció la podem realitzar tant a l'àmbit extrajudicial com al judicial. Advocats especialitzats en cada matèria podran donar la resposta adequada a totes les necessitats que es plantegin a vostè i a la seva empresa als següents àmbits:

 • Negociació i redacció de tot tipus de contractes.
 • Constitució, fusió, absorció o dissolució de societats.
 • Testaments, herències, declaracions d'hereus.
 • Reclamació d'impagats.
 • Defensa de consumidors.
 • Recursos administratius.
 • Expropiacions.
 • Defensa penal i exercici de l'acusació particular.
 • Jurisdicció Contenciós-Administratiu.
 • Procediments davant Jurisdicció laboral.
 • Procediments concursals.
 • Tot tipus de procediments civils.
 • Accidents de circulació.
 • Procediments matrimonials.
 • Procediments executius.