mension

LABORAL

Tota empresa (persona física o jurídica) ha de complir un seguit d'obligacions derivades de l'exercici de l'activitat econòmica, i la tinència de treballadors assalariats.

MENSION pot assumir per a la seva empresa totes i cadascuna de les obligacions i per això aquests són entre altres alguns dels serveis dels que els nostres clients ja gaudeixen:

 • Alta d'empreses a la Seguretat Social.
 • Confecció de contractes de treball (totes les modalitats).
 • Elaboració mensual dels fulls de salari i butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Actuacions de convenis.
 • Prestacions d'invalidesa, jubilació, viduïtat, orfandat.
 • Capitalització de prestacions de desocupació.
 • Inspeccions de treball.
 • Prevenció de riscos laborals. Seguretat al treball.
 • Pla de formació professional.
 • Acomiadaments disciplinaris, objectius.
 • Regularitzacions de desocupació.
 • Autoritzacions d'estrangers per a treballar.