mension

Nota Legal

Objecte i continguts: La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis oferts per Mension Coll i Associats, SL amb domicili social al C/ Pi i Margall, 6 - 17600 - Figueres - Girona; amb correu electrònic de contacte mension@mension.net.

Responsabilitat: Mension Coll i Associats, SL no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'ús il·legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

Protecció de dades: De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)", les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de Mension Coll i Associats, SL, els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el "Real Decreto 994/1999 de 11 de junio ", prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol•licitades a l'usuari.

Modificació: L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment de l’establert a la LOPD.